hdkpck

Idź do spisu treści

Menu główne

Sztandar Koła Zakładowego PCK

Nasz klub...

Niestety, nie znamy historii ufundowania sztandaru naszego koła zakładowego PCK przy KWK "Anna" w Pszowie. Mimo starań, nie możemy znaleźć żadnych oficjalnych informacji.
Przypuszczalnie wykonano go w latach sześćdziesiątych XX wieku prawdopodobnie przy dużym zaangażowaniu m. in. pani Wandy Kiwic z Zarządu Powiatowego PCK w Wodzisławiu Śl. Pani Wanda tworzyła honorowe krwiodawstwo na terenie powiatu i jej starania skupiały się również na organizowaniu sztandarów dla kół PCK. Wspominała o tym osobiście jeszcze na krótko przed swoją śmiercią.
W latach 80. XX wieku zaginął. Poszukiwania w sali tradycji, w schronie OC i w innych możliwych miejscach okazały się nieskuteczne. Znaleźli go przez przypadek ratownicy górniczy pracujący przy likwidacji kopalnianego archiwum w 2007 roku (?) i uratowali przed zniszczeniem, przekazując prezesowi klubu HDK Koła PCK przy KWK „Anna”.
Sztandar poddano renowacji, wykonano drobne naprawy drzewca, zakupiono wstęgę do odznaczeń, szarfy do pocztu .Obecnie sztandar znajduje się w siedzibie klubu w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie, w specjalnie wykonanej gablocie.

6 października 2012 roku podczas własnego jubileuszu 50-lecia działalności Klubu HDK PCK przy KWK „Anna” w Pszowie, klub wystąpił już z własnym pocztem sztandarowym. Poczet tworzyli: Henryk Kałuża, Zbigniew Najda i Artur Adamski. Sztandar został wtedy udekorowany przyznaną klubowi Odznaką Honorową PCK II stopnia oraz odznaką honorową „Za Zasługi w Rozwoju Pszowa”.

20 września 2014 roku delegacja klubu (prezes Adam Porwoł i sztandarowy Mariusz Sylwesiuk) wraz ze sztandarem uczestniczyła w uroczystościach z okazji jubileuszu 45-lecia działalności Klubu HDK PCK”Górnik” w Bytomiu.

17 października 2015 r. - pogrzeb śp. Mariana Stonogi.

Bywają też smutne chwile...
Tym razem poczet sztandarowy (Henryk Kałuża, Mariusz Sylwesiuk, Zdzisław Brochocki) towarzyszy w ostatniej drodze zmarłemu zasłużonemu koledze klubowemu.

24 lutego 2016 r.  - pogrzeb śp. dr Tadeusza Łaty.

Poczet sztandarowy (Henryk Kałuża, Mariusz Sylwesiuk, Andrzej Kalisz) uczestniczy w kolejnej smutnej uroczystości.
Dr Tadeusz Łata był zaprzyjaźnionym z klubem lekarzem, kierownikiem Oddziału Terenowego RCKiK w Pszowie i przez prawie 40 lat (1958 ÷ 1996) prezesem Zarzadu Rejonowego PCK w Rybniku.


Foto: Eugeniusz Stolarz (HDK PCK Czerwionka)

11 listopada 2016 r. delegacja klubu: prezes Adam Porwoł wraz z pocztem sztandarowym: Henryk Kałuża, Mariusz Sylwesiuk i Artur Adamski uczestniczyli w jubileuszu 15-lecia Klubu HDK PCK im. Dr T. Śmigielskiego przy Oddziale Terenowym RCKiK w Rybniku. Uroczystość odbywała się w Domu Przyjęć "Iwona" w Rybniku - Radziejowie.

17 stycznia 2017 r. - pogrzeb śp. Stefanii Korzuch-Źrałek.

Poczet sztandarowy (Mariusz Sylwesiuk, Artur Adamski, Tomasz Czech) towarzyszył w ostatniej drodze długoletniej, zasłużonej działaczki PCK w Wodzisławiu Śl., byłej Prezes Zarządu Rejonowego, emerytowanej lekarki pediatrę, ordynatora oddziału dziecięcego wodzisławskiego szpitala.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego