hdkpck

Idź do spisu treści

Menu główne

Sztandar Koła Zakładowego PCK

Nasz klub...

Niestety, nie znamy historii ufundowania sztandaru naszego koła zakładowego PCK przy KWK "Anna" w Pszowie. Mimo starań, nie możemy znaleźć żadnych oficjalnych informacji.
Przypuszczalnie wykonano go w latach sześćdziesiątych XX wieku prawdopodobnie przy dużym zaangażowaniu m. in. pani Wandy Kiwic z Zarządu Powiatowego PCK w Wodzisławiu Śl. Pani Wanda tworzyła honorowe krwiodawstwo na terenie powiatu i jej starania skupiały się również na organizowaniu sztandarów dla kół PCK. Wspominała o tym osobiście jeszcze na krótko przed swoją śmiercią.
W latach 80. XX wieku zaginął. Poszukiwania w sali tradycji, w schronie OC i w innych możliwych miejscach okazały się nieskuteczne. Znaleźli go przez przypadek ratownicy górniczy pracujący przy likwidacji kopalnianego archiwum w 2007 roku (?) i uratowali przed zniszczeniem, przekazując prezesowi klubu HDK Koła PCK przy KWK „Anna”.
Sztandar poddano renowacji, wykonano drobne naprawy drzewca, zakupiono wstęgę do odznaczeń, szarfy do pocztu .Obecnie sztandar znajduje się w siedzibie klubu w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie, w specjalnie wykonanej gablocie.

6 października 2012 roku podczas własnego jubileuszu 50-lecia działalności Klubu HDK PCK przy KWK „Anna” w Pszowie, klub wystąpił już z własnym pocztem sztandarowym. Poczet tworzyli: Henryk Kałuża, Zbigniew Najda i Artur Adamski.
Sztandar został wtedy udekorowany przez prezesa Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK Andrzeja Czerwińskiego przyznaną klubowi Odznaką Honorową PCK II stopnia.
Burmistrz Pszowa Marek Hawel udekorował sztandar odznaką honorową „Za Zasługi w Rozwoju Pszowa”.

20 września 2014 roku delegacja klubu (prezes Adam Porwoł i sztandarowy Mariusz Sylwesiuk) wraz ze sztandarem uczestniczyła w uroczystościach z okazji jubileuszu 45-lecia działalności Klubu HDK PCK”Górnik” w Bytomiu.

17 października 2015 r. - pogrzeb śp. Mariana Stonogi.

Bywają też smutne chwile...
Tym razem poczet sztandarowy (Henryk Kałuża, Mariusz Sylwesiuk, Zdzisław Brochocki) towarzyszy w ostatniej drodze zmarłemu zasłużonemu koledze klubowemu.

24 lutego 2016 r.  W Książenicach i Kamieniu - pogrzeb śp. dr Tadeusza Łaty.

Poczet sztandarowy (Henryk Kałuża, Mariusz Sylwesiuk, Andrzej Kalisz) uczestniczy w kolejnej smutnej uroczystości.
Dr Tadeusz Łata był zaprzyjaźnionym z klubem lekarzem, kierownikiem Oddziału Terenowego RCKiK w Pszowie i przez prawie 40 lat (1958 ÷ 1996) prezesem Zarzadu Rejonowego PCK w Rybniku.


Foto: Eugeniusz Stolarz (HDK PCK Czerwionka)

11 listopada 2016 r. delegacja klubu: prezes Adam Porwoł wraz z pocztem sztandarowym: Henryk Kałuża, Mariusz Sylwesiuk i Artur Adamski uczestniczyli w jubileuszu 15-lecia Klubu HDK PCK im. Dr T. Śmigielskiego przy Oddziale Terenowym RCKiK w Rybniku. Uroczystość odbywała się w Domu Przyjęć "Iwona" w Rybniku - Radziejowie.

17 stycznia 2017 r. w Wodzisławiu Śl. - pogrzeb śp. Stefanii Korzuch-Źrałek.

Poczet sztandarowy (Mariusz Sylwesiuk, Artur Adamski, Tomasz Czech) towarzyszył w ostatniej drodze długoletniej, zasłużonej działaczki PCK w Wodzisławiu Śl., byłej Prezes Zarządu Rejonowego, emerytowanej lekarki pediatrę, ordynatora oddziału dziecięcego wodzisławskiego szpitala.

2 sierpnia 2017 r. - pogrzeb śp. Aleksandra Wichtowskiego.

Poczet sztandarowy (Henryk Kałuża, Mariusz Sylwesiuk, Zdzisław Brochocki) tym razem towarzyszył w ostatniej ziemskiej drodze naszemu klubowemu koledze i przyjacielowi i szczególnie zasłużonemu działaczowi.
Aleksander Wichtowski był krwiodawcą numer 1 w rejonie wodzisławskim (numer jego kartoteki dawcy). Przez długie lata był liderem naszego krwiodawstwa. Udało się udokumentować ponad 52 litry oddanej krwi, chociaż nieoficjalnie prawdopodobnie oddał jeszcze co najmniej drugie tyle. W 1962 r. był jednym z założycieli Klubu HDK PCK przy KWK "Anna" w Pszowie, a póżniej przez długie lata jego nieoficjalnym prezesem. Jako jednoosobowy zarząd organizował akcje krwiodawcze i agitował na kopalni do oddawania krwi.

11 listopada 2017 r.  - Narodowe Święto Niepodległości

Poczet sztandarowy (Mariusz Sylwesiuk, Adam Porwoł, Artur Adamski) podczas obchodów Święta Niepodległości w Pszowie. Przemarsz spod Miejskiego Ośrodka Kultury do bazyliki Narodzenia NMP na Mszę św., a po Mszy pod o
belisk upamiętniający przyłączenie Górnego Śląska do Macierzy. Przy obelisku poczty sztandarowe oraz delegacje z kwiatami złożyły hołd poległym oraz walczącym za wolność ojczyzny.

Pszów, 11 listopada 2018 r.  - 100-lecie Niepodległości Polski

Poczet sztandarowy (Mariusz Sylwesiuk, Adam Porwoł, Wiesław Dzierżęga) podczas lokalnych obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Przez Polskę. Po przejściu spod MOKu do bazyliki odprawiona została uroczysta Msza Św. za Ojczyznę. Po Mszy nastąpił przemarsz pod obelisk upamiętniający przyłączenie Górnego Śląska do Polski w 1921 roku. Tu Poczty i delegacje z kwiatami złożyły hołd poległym za wolność Polski.

Pszów, 11 listopada 2019 r.  - Święto Niepodległości Polski

Poczet
Sztandarowy (Wiesław dzierżęga, Adam Porwoł, Artur Adamski) podczas miejskich obchodów Święta Odzyskania Niepodległości Przez Polskę. Przejście w z orkiestrą dętą spod MOKu w Pszowie do Bazyliki, Msza Św. za Ojczyznę, uroczystości pod obeliskiem upamiętniającym przyłączenie Górnego Śląska do Polski, program artystyczny uczniów SP1 i poczęstunek w MOKu.
Delegacja z kwiatami: Ryszard Wawrzyńczak, Kornelia Kowol, Halina Porwoł.

27 listopada 2019 roku w Wodzisławiu Śl. podczas Akademii Rejonowej 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża sztandar klubu został udekorowany przyznaną klubowi Odznaką Honorową PCK I stopnia - najwyższym odznaczeniem w Polskim Czerwonym Krzyżu.
Poczet tworzyli: Mariusz Sylwesiuk, Wiesław dzierżęga i Zbigniew Najda.
Dekoracji sztandaru dokonał członek Śląskiego Oddziału Okregowego PCK Janusz Sacha w asyście dyrektora Śl. O. O. Bogdana Ogrockiego.

 

29 lutego 2020 r. w Rydułtowach- pogrzeb śp. Teofila Kucharzewskiego.

Poczet sztandarowy (Henryk Kałuża, Mar
ek Osowski, Artur Adamski) towarzyszył w ostatniej ziemskiej podróży kolejnemu naszemu działaczowi i klubowemu koledze.
Tolek od 1968 r. należał do Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy KWK "Anna" w Pszowie, w którym przez 16 lat (1994÷ 2009) aktywnie pełnił różne funkcje w zarządzie klubu.
Od 1968 do 1999 r. oddał honorowo 42,63 litra krwi.
Teofil Kucharzewski by
ł też jednym z Fundatorów i założycieli Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przy KWK „Anna” w Pszowie (1995 r.), a zarazem jednym z najaktywniejszych i oddanych działaczy tej fundacji.
Niestety nie posiadamy fotografii z uczestnictwa pocztu sztandarowego w tej smutnej uroczystości.

Pszów, 11 listopada 2021 r.  - Narodowe Święto Niepodległości.

Poczet Sztandarowy (Mariusz Sylwesiuk, Adam Porwoł i Weronika Kałuża) podczas miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Przejście w z orkiestrą dętą spod MOKu w Pszowie do Bazyliki, Msza Św. za Ojczyznę, uroczystości pod obeliskiem upamiętniającym przyłączenie Górnego Śląska do Polski.
Delegacja z kwiatami:
Zbigniew Najda, Kornelia Kowol.


20.11.2021 Pogrzeb śp. Jerzego Lisieckiego w Wodzisławiu Śl.

Poczet sztandarowy
: Mariusz Sylwesiuk, Artur Adamski, Brygida Brudny podczas pogrzebu byłego prezesa klubu, później prezesa Miejskiego Klubu HDK w Wodzisławiu Śl. śp. Jerzego Lisieckiego (zmarł 15.11.2021 r.).
W pogrzebie uczestniczyli również działacze PCK z klubu i Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wodzisłaiu Śl.: Adam Porwoł, Ryszard Wawrzyńczak, Zbigniew Najda,
Maria Elżbieta Wietecha, Urszula Skowronek, Maria Tajnert. Jadwiga Serzysko.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego