hdkpck

Idź do spisu treści

Menu główne

Inne świadczenia i ulgi przysługujące krwiodawcom

Chcesz wiedzieć > Uprawnienia HDK

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 159).

Donacje, które pozwalają na uzyskanie dodatkowych przywilejów w czasie trwania zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii liczy się od 14 marca 2020 r.:
– Stan zagrożenia epidemicznego od 14 marca 2020 do 19 marca 2020: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000043301.pdf
– Stan epidemii od 20 marca 2020 roku do chwili obecnej: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049101.pdf

Przepisów ustawy nie stosuje się do komunikacji miejskiej
- zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, która to reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach osób, wykonywanych przez uprawnionych przewoźników kolejowych i autobusowych.


Darmowe bilety w MZK dla
Honorowych Dawców Krwi - Zasłużonych dla Zdrowia Narodu.

Staraniem Polskiego Czerwonego Krzyża, a szczególnie działaczy PCK z Jastrzębia-Zdroju, od 1 marca 2020 r, Honorowi Dawcy Krwi – Zasłużeni dla Zdrowia Narodu gmin należących do MZK będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej.
Ulga ta będzie obowiązywała na liniach realizowanych przez Związek.

Pismo do MK HDK PCK

Uchwała Zarządu o zmianie taryfy 16-II 2020 HDK
Regulamin użytkowania Karty Honorowego Dawcy Krwi - ZdZN

Uprawnienie przysługuje na podstawie E-karty wydanej zgodnie z legitymacją Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu.
MZK na wniosek ww. osób wyda im spersonalizowane E-bilety z okresem ważności 1 roku od daty wydania z możliwością przedłużenia ważności po potwierdzeniu zamieszkania na terenie gminy wchodzącej w skład MZK lub mającej podpisane stosowne porozumienia.
Prawo do bezpłatnych przejazdów przysługuje mieszkańcom Gmin wchodzących w skład MZK tj.: Czerwionka-Leszczyny, Jastrzębie-Zdr
ój, Marklowice, Mszana, Pszów, Pawłowice, Radlin,  Rydułtowy, Suszec, Żory, oraz mieszkańcom gmin na obszarze, których obowiązuje porozumienie na realizację zadania organizacji oraz zarządzania publicznym transportem zbiorowym przez Związek. Są to Gminy: Ornontowice, Orzesze, Świerklany, Zebrzydowice.
Uwaga:
Z uwagi na odrębne zasady odpłatności za przewóz na liniach Komunikacji Lokalnej w Gminie Pawłowice, Pszczyna, Strumień i Suszec ulga nie przysługuje.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego