hdkpck

Idź do spisu treści

Menu główne

Ordery, Krzyże Zasługi, odznaczenia

Nasz klub... > Nasi zasłużeni > Ordery i odznaczenia państwowe

Za honorowe oddawanie krwi i działalność społeczną na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa można otrzymać odznaczenia państwowe: ordery, krzyże zasługi, odznaki. Wyróżniono nimi również naszych klubowych działaczy.

 

 

ORDERY:

 
 
 

Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski

 

1. Adam Porwoł (2013, Prezydent RP Bronisław Komorowski)

 

 

KRZYŻE ZASŁUGI

 
 
 

Złoty Krzyż Zasługi
po raz drugi

 

1. Adam Porwoł (2007, Prezydent RP Lech Kaczyński)
2. Kazimierz Najda (2014, Prezydent RP Bronisław Komorowski)

 
 

Złoty Krzyż Zasługi

 

1. Stanisław Banasiak (1985 r., Przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński)
2.
Tadeusz Golec (1985 r., Przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński)
3. Antoni Porwoł (1985 r., Przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński)
4. Stanisław Porwoł (1985 r., Przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński)
5.
Aleksander Wichtowski (1985 r., Przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński)
6. Leonard Wieczorek (1985 r., Przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński)
7. Jerzy Kozub (1990)
8. Bolesław Szerlowski (1990)
9. Jerzy Krypczyk (1990)
10. Albert Plura (2002, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski)
11. Teofil Kucharzewski (2002, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski)
12.
Adam Porwoł (2003, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski)
13.  
Andrzej Kalisz (2003, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski)
14.  
Jerzy Porwoł (2009, Prezydent RP Lech Kaczyński)
15. Henryk Kałuża (2018, Prezydent RP Andrzej Duda)
16. Mariusz Sylwesiuk (2018 Prezydent RP Andrzej Duda)


 
 

Srebrny Krzyż Zasługi

 

1. Adam Porwoł (1999, prezydent Aleksander Kwaśniewski)
2.
Zbigniew Skalik (2002, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski)
3.
Jerzy Porwoł (2005, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski)
4.
Kazimierz Dutkiewicz (2009, Prezydent RP Lech Kaczyński)
5. Marian Stonoga (2012, Prezydent RP Bronisław Komorowski)

6.
Mariusz Sylwesiuk (2013, Prezydent RP Bronisław Komorowski)
7.
Jacek Perugiewicz (2014, Prezydent RP Bronisław Komorowski)
8. Tomasz Czech (2018, Prezydent RP Andrzej Duda)
9. Artur Adamski (2019, Prezydent Andrzej Duda)
10. Zdzisław Brochocki (2020, Prezydent Andrzej Duda)


 
 

Brązowy Krzyż Zasługi

 

1. Jerzy Porwoł (2000, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski)
2. Andrzej Pacholak (2002, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski)
3. Henryk Długosz (2003, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski)
4. Józef Dutkiewicz (2003, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski)
5. Leszek Górka (2003, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski)
6. Marek Miller (2004, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski)
7. Adam Wajda (2005, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski)
8. Ryszard Gawle (2007, Prezydent RP Lech Kaczyński)
9. Zbigniew Pluta (2007,
Prezydent RP Lech Kaczyński)
10. Zdzisław Brochocki (2008, Prezydent RP Lech Kaczyński)
11. Marian Stonoga (2008,
Prezydent RP Lech Kaczyński)
12. Tomasz Czech (2011, Prezydent RP Bronisław Komorowski)
13. Artur Adamski (2011, Prezydent RP Bronisław Komorowski)
14. Damian Witaszak (2014, Prezydent RP Bronisław Komorowski)
15. Bogdan Manowski (2018, Prezydent RP Andrzej Duda)
16. Adam Brudny (2019, Prezydent Andrzej Duda)

 

 


ODZNAKI I TYTUŁY HONOROWE

 
 
 

Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Odznaka o randze orderu

 

Odznaka tytułu honorowego "Zasłużony dla Zdrowia Narodu" została ustanowiona przez Sejm PRL 26 kwietnia 1979 roku. Było to tzw. "odznaczenie chlebowe", za które przysługiwał dodatek do emerytury. Nadano 1645 sztuk tych odznak, w tym niewielkiej grupie Zasłużonych HDK, działaczy PCK. Ponieważ jednym z kryteriów ich przyznawania było ukończenie 41 roku życia, w naszym klubie otrzymało je tylko 4 krwiodawców, pomimo spełniania pozostałych kryteriów przez wiecej naszych krwiodawców.

 
 
 
 

1. Stanisław Banasiak (1991, Prezydent RP Lech Wałęsa)
2.  
Antoni Porwoł (1991, Prezydent RP Lech Wałęsa)
3.  
Aleksander Wichtowski (1991, Prezydent RP Lech Wałęsa)
4.  
Leonard Wieczorek (1991, Prezydent RP Lech Wałęsa)

 
 
 

W 1992 roku zniesiono tytuły honorowe i niektóre ordery "chlebowe", w tym "Zasłużony dla Zdrowia Narodu". Posiadacze tych tytułów zachowali prawa do ich posiadania.


Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu

 

Odznakę zagwarantowano w Ustawie o publicznej służbie krwi z 1997 r. i ustanowiono ostatecznie Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia (Marek Balicki) z dn. 11 marca 2005 r.

1. Adam Porwoł (2006, Minister Zdrowia Zbigniew Religa)
2.
Jerzy Porwoł (2008, Minister Zdrowia Ewa Kopacz)
3.
Andrzej Kalisz (2010, Minister Zdrowia Ewa Kopacz)
4.  
Kazimierz Najda (2011, Minister Zdrowia Ewa Kopacz)
5.  
Marian Stonoga (2011, Minister Zdrowia Ewa Kopacz)
6.
Teofil Kucharzewski (2011, Minister Zdrowia Ewa Kopacz)
7.
Zdzisław Brochocki (2011, Minister Zdrowia Ewa Kopacz)
8.
Leszek Górka (2012, Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz)
9.
Tomasz Czech (2014, Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz)
10.
Henryk Kałuża (2014, Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz)
11. Bernard Nibisch (2015, z up. MZ Podsekr. Stanu Anna Łukasik)
12. Jacek Perugiewicz (2015, z up. MZ Podsekr. Stanu Anna Łukasik)
13. Mariusz Sylwesiuk (2015, z up. MZ Podsekr. Stanu Anna Łukasik)


 

 
 
 

Odznaka Honorowa
Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia

 

Odznaka nadana przez Ministra Zdrowia na wniosek Burmistrza Pszowa.
Wręczona 26.06.2015 r. podczas uroczystości z okazji 750-lecia Pszowa i 20. rocznicy odzyskania samorządności przez miasto Pszów.

1. Weronika Kałuża
2. Adam Porwoł
3. Aleksander Wichtowski

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego