hdkpck

Idź do spisu treści

Menu główne

Zbiórki czekolad i nie tylko

Nie samą krwią żyjemy

Zbiórki czekolad.


Pierwszą spontaniczną akcję zbiórki czekolad zorganizował krwiodawca Jerzy Kozub dla dzieci z ówczesnego Domu Dziecka w Rzuchowie. Było to z okazji świąt Bożego Narodzenia podczas akcji krwiodawczej w rydułtowskim szpitalu 17 grudnia  1990 r. Uzbierano wówczas 30 czekolad. Zbiórkę powtórzono z okazji świąt Wielkanocnych 25 marca 1991 r. (32 czekolady).

W 2002 r. zbiórkę zorganizował prezes klubu Adam Porwoł podczas akcji klubowej w Oddziale Terenowym RCKiK w Pszowie, do specjalnie udekorowanej plakatami i opisanej skrzynki, którą później zostawiono w O.T. dla ofiarności dawców również poza akcjami. Nieco później zabierano tę „skrzynkę dobroci” również na niektóre organizowane przez klub akcje wyjazdowe.
Gdy w 2011 roku powstał nowy Oddział Terenowy w Wodzisławiu Śl., prezes klubu wykonał nową, dużą, przeźroczystą skrzynkę z pleksi, przez którą widać jej zawartość. Od tego czasu zbiórka przyniosła nieoczekiwane efekty. Wszystko to jednak dzięki ofiarności Honorowych Dawców Krwi, którzy nie tylko dzielą się z potrzebującymi swoją krwią, ale również sercem.

Czekolady rozdawano przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia. Później, w miarę możliwości również z innych okazji: Mikołaja, Dnia Dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, Tygodnia Miłosierdzia, itp.

Początkowymi odbiorcami był Dom Dziecka w Wodzisawiu Śl. i Dom Pomocy Społecznej w Jedłowniku, prowadzony przez siostry zakonne. W miarę pozyskiwania większych ilości czekolad, zaczęto szukać nowych potrzebujących odbiorców. Czasem były nimi również dzieci samych krwiodawców, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wspomagano też „Szlachetną Paczkę”, paczki organizowane przez Polski Czerwony Krzyż, rodziny z wypadków losowych, dzieci niepełnosprawne.

Stałymi odbiorcami ofiarowanych czekolad obecnie są:

  • Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl.

  •  Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Jedłowniku

  •  Sekcja Niepełnosprawnych „Radość Życia” przy Towarzystwie Przyjaciół Pszowa

  •  Świetlica Opiekuńcza „Gniazdo” przy Parafii NNMP w Pszowie (Stowarzyszenie „Pomóżmy Sobie”)

  •  Ochronka przy kościele Wniebowzięcia NMP w Radlinie - Biertułtowach

  •  Caritas Archidiecezji Katowickiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śl.

  •  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.

  •  Fundacja „FENIX- Powstań do Życia” w Wodzisławiu Śl.

  •  Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śl.

  •  Cele charytatywne Parafii NSPJ w Krzyżkowicach.


Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom  w imieniu obdarowanych dzieci, ich opiekunów oraz organizatorów zbiórki.

Statystyka zebranych czekolad na podstawie posiadanej dokumentacji (dokumentacja z początkowych lat zbiórki jest niepełna, dlatego efekty w rzeczywistości są większe):


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego