hdkpck

Idź do spisu treści

Menu główne

HDK-ZdZN od 2017 r.

Nasz klub... > Nasi zasłużeni > Ordery i odznaczenia państwowe

Od 2017 roku zmieniono kryteria nadawania odznaki Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu.
Zgodnie z nowymi zasadami klub rozpoczął wnioskowanie o ten honorowy tytuł i odznakę Ministra Zdrowia dla swoich członków, którzy spełniają kryteria i wyrażą chęć jej otrzymania.

 

 
 

Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu

 

11 września 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw. Przed zmianą ustawy odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu" mogła b przyznawana zasłużonemu dawcy krwi po spełnieniu kryteriów litrażowych jeżeli udokumentowano jego działalność na rzecz promocji i rozwoju honorowego krwiodawstwa.
Obecnie na podstawie art. 1 pkt 4 w zakresie art. 7. ustawy zmienianej warunkiem jest spełnienie kryteriumlitrazowego:
"Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętoœci ilości jej składników".

Poniżej będziemy publikować kolejnych wyróżnianych na wniosek klubu.

Gratulujemy naszym kolejnym Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi odznaczonym tym zaszczytnym tytułem.

17.06.2017 r. RCKiK Racibórz

Dariusz Gawryszuk          Mirosław Knicz          Marcin Kozielski          Piotr Kubek               Piotr Obara             Piotr Zieleniewski

23.11.2017 r. Akademia Rejonowa HDK PCK Wodzisław Śl.

Banasiak Krzysztof          Bargieł Stanisław       Bura Tomasz              Zenon Groborz          Stanisław Gruby      Stefan Kołek
Jerzy Kopania                Łukasz Mielańczyk      Damian Miensopust     Grzegorz Płaczko       Piotr Przybyła         Dariusz Rybka
Janusz Sanecznik           Michał Szymik            Sylwester Świerkot      Ryszard Weczerek

09.03.2018 r. Akademia Okręgowa HDK PCK Katowice

Artur Adamski               Zbigniew Błachut         Mirosław Kściuczyk

29.11.2018 r. Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Marek Bazylak              Kazimierz Dutkiewicz    Józef Dutkiewicz          Adam Jeleń              Andrzej Langrzyk      Dariusz Magdowski
Bogdan Manowski         Adam Wajda               Damian Witaszak      

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego