hdkpck

Idź do spisu treści

Menu główne

Dawca Przeszczepu

Nasz klub... > Nasi zasłużeni

1 lipca 2005 r. ustawą o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów  (Dz.U. z 2005 r. nr 169, poz. 1411 art. 22 ust. 6 z późn. zmianami) ustanowiono odznakę "Dawca Przeszczepu", w celu uhonorowania osób, które poświęciły swój czas i zdrowie dla ratowania życia innych osób poprzez dobrowolne oddanie narządu, szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek do transplantacji.
Odznakę i legitymację „Dawca Przeszczepu” wydaje zakład opieki zdrowotnej, w którym dokonano pobrania.Odznaka o średnicy 20 mm i jest wykonana z metalu w kolorze srebrnym.
Na jej awersie znajduje się wypukły symboliczny wizerunek serca otoczony napisem „Dawca Przeszczepu”.
Do umocowania odznaki służyagrafka zamocowana na rewersie.

Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy KWK "Anna"w Pszowie uchonorowani odznaką :Dawca Przeszczepu"


1. Adam Brudny - 2020 r.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego