hdkpck

Idź do spisu treści

Menu główne

Dawca Przeszczepu i Zasłużony Dawca Przeszczepu

Nasz klub... > Nasi zasłużeni

1 lipca 2005 r. ustawą o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów  (Dz.U. z 2005 r. nr 169, poz. 1411 art. 22 ust. 6 z późn. zmianami) ustanowiono odznakę "Dawca Przeszczepu", w celu uhonorowania osób, które poświęciły swój czas i zdrowie dla ratowania życia innych osób poprzez dobrowolne oddanie narządu, szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek do transplantacji oraz odznakę "Zasłużony Dawca Przeszczepu" dla osób, które uczyniły to więcej niż jeden raz.
Odznakę i legitymację „Dawca Przeszczepu” wydaje zakład opieki zdrowotnej, w którym dokonano pobrania.
Odznakę i legitymację, potwierdzającą posiadanie tytułu "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" wydaje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”.Odznaka „Dawca Przeszczepu” ma kształt koła o średnicy 20 mm i jest wykonana z metalu w kolorze srebrnym.

Na jej awersie znajduje się wypukły symboliczny wizerunek serca otoczony napisem „Dawca Przeszczepu”.
Do umocowania odznaki służy agrafka zamocowana na rewersie.

Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy KWK "Anna" w Pszowie uchonorowani odznaką "Dawca Przeszczepu".


1. Adam Brudny - 2020 r.
Odznaka „Zasłużony Dawca Przeszczepu” ma kształt koła o średnicy 20 mm i jest wykonana z metalu w kolorze złotym.
Na awersie odznaki znajduje się symboliczny wypukły wizerunek serca otoczony napisem „Zasłużony Dawca Przeszczepu”.
Na rewersie odznaki jest umocowana agrafka.


Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy KWK "Anna" w Pszowie uchonorowani odznaką "Zasłużony Dawca Przeszczepu".


1. Adam Brudny - 2021 r.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego